Informacje Ogólne

Coraz bardziej popularne w budownictwie stają się komory drenażowe. Czym one właściwie są? Z pewnością ci, którzy są na bieżąco z tematami odwodnień czy drenażu spotkali się z takim określeniem jednak wielu z nas zastanawia się co to takiego może być. Najprościej mówiąc komory drenażowe to specjalne urządzenia służące do odwadniania obszarów o dużym wskaźniku urbanizacji. Ich stosowanie ma swoje uzasadnienie szczególnie w przypadkach kiedy odprowadzanie nadmiernych ilości wody do systemu sieci miejskich jest niemożliwe bądź nieopłacalne.

<< ZACHĘCAMY DO KONTAKTU >>

Nadmierna urbanizacja może prowadzić do zakłóceń wchłanialności wody podczas nasilonych opadów co z kolei może spowodować podtopienia a nawet powodzie. Nadmierna ilość wody w rzekach to konsekwencja odpływów z powierzchni zurbanizowanych. Może ona prowadzić do przerwań wałów rzek co niesie ze sobą ryzyko zagrożeń dla osiedli mieszkalnych. Z tego powodu wymyślono zupełnie nowy system retencyjny, którego głównym elementem są komory drenażowe. Ten prosty system ma szereg zalet a dodatkowo jest prosty w konstrukcji co przekłada się na jego niską cenę. Badania nad przesiąkaniem wód gruntowych oraz drenażem wód deszczowych doprowadziły amerykańskich naukowców do wniosków wedle których człowiek musi nauczyć się zatrzymywać wodę pod ziemią jednocześnie ułatwiając jej wnikanie w glebę. Na tej myśli wyrósł projekt komór drenażowych, które obecnie świetnie sprawdzają się nawet na bardzo zurbanizowanych terenach.

rura8rura7

Obecnie komory drenażowe znajdują szerokie zastosowanie w przypadkach nowych inwestycji na terenach mocno zurbanizowanych. Już na etapie powstawania budowli system ten pozwala na bezpieczną infiltrację wody deszczowej do gruntu nie powodując przy tym rozmiękania terenu. Dodatkowo nie potrzeba stosować przyłączeń do systemu zbiorczego co redukuje koszty takiej inwestycji. Warto więc zainteresować się takim rozwiązaniem zanim rozpoczniemy jakąkolwiek inwestycję. Oprócz komór drenażowych wykonujemy także prace alpinistyczne związane z instalacją komór.

Oddział Szczecin:

Copyright Komory Drenażowe.
Polecamy - profesjonalna grzałka dla budownictwa. Warto stosować komory drenażowe gdy firma oferuje projektowanie ogrodów i zieleni.
Partnerami serwisu jest firma Komin oferująca uszczelnianie komina i innych przewodów.